Algemeen Ziekenhuis KLINA, Brasschaat (België)Campus Blarion, Turnhout (België)WCZ O.L.V. der 7 Weeën, Hoogstraten (België)RVT Sint Petrus, Turnhout (België)St Elizabeth Ziekenhuis, Turnhout (België)Mariaziekenhuis, Overpelt (België)Grosvenor Hill, Londen (VK)Stonehenge bezoekerscentrum (VK)Algemeen Ziekenhuis KLINA, Brasschaat (België)Campus Blarion, Turnhout (België)WCZ O.L.V. der 7 Weeën, Hoogstraten (België)RVT Sint Petrus, Turnhout (België)St Elizabeth Ziekenhuis, Turnhout (België)Mariaziekenhuis, Overpelt (België)Grosvenor Hill, Londen (VK)Stonehenge bezoekerscentrum (VK)Algemeen Ziekenhuis KLINA, Brasschaat (België)Campus Blarion, Turnhout (België)WCZ O.L.V. der 7 Weeën, Hoogstraten (België)RVT Sint Petrus, Turnhout (België)
HomePartnersContacteer ons

Thermal Response Test (TRT)

Een van de belangrijkste zaken bij het ontwerp van een gesloten geothermisch systeem is de bepaling van de in-situ thermische bodemkarakteristieken. Deze zijn noodzakelijk voor een goed en correct ontwerp met het oog op een zo min mogelijk uitputting of thermische verontreiniging van de bodem. Door het inbrengen van een proefwisselaar (die achteraf gebruikt wordt bij de realisatie van het totale project) en het injecteren van warmte gedurende een aantal uren kan uit de temperatuursrespons de geleidbaarheid en boorgatweerstand bepaald worden.

De thermische responstesten worden uitgevoerd met behulp van een meetwagen. Hierbij is alle apparatuur in een gesloten aanhangwagen (2 × 4 m) gemonteerd om metingen in-situ te kunnen uitvoeren. Deze apparatuur bestaat uit een elektrische weerstand, een hydraulisch circuit met volledige regelkring en datalogging. Deze meetwagen dient aan het elektriciteitsnet gekoppeld te worden. De nodige beveiligingen zijn aangebracht in de meetwagen opdat bij storingen het systeem op een veilige manier wordt uitgeschakeld. Analyse van de meetgegevens uit deze TRT-meting laten toe om daaruit de thermische bodemkarakteristieken af te leiden, die zo cruciaal zijn voor het ontwerp van een BEO-veld.

Na uitvoering van de TRT-meting wordt een rapport opgemaakt met de volgende aspecten:

  • Een algemene geologische en geohydrologische karakterisatie van de locatie op basis van de boorinfo en literatuurgegevens.
  • Een beschrijving van het boorgat (uitvoering bodemwarmtewisselaar, diepte, grouting materiaal, ed.).
  • Een bepaling van de temperatuurrespons als functie van vermogen en tijd.
  • Een bepaling van de ongestoorde bodemtemperatuur.
  • Een bepaling van de warmtegeleidingscoëfficiënt (in W/m.K).
  • Een bepaling van de boorgatweerstand (in K/(W/m).
Thermal Response Test (TRT)
Home

Geothermie

Diensten

Producten

ProjectenNieuwsVacaturesAlgemene voorwaarden